Revista de premsa : Labastida Ceserac

Que podem arretrobar ua descripcion de La Passem hens lo bulletin municipau !